Quotes Soci Arquers Terrassa

No. Socis Import
Fill de socis fins 14 anys (incl.) Gratuït
Infantil* 8 a 14 (incl.) 50€ / any
Quota General (A partir de 15 anys) 90€ / any
65 en endavant 72€ / any
Quotes Familiars Import
Quota Familiar 2 Membres 20% descompte sobre quotes a aplicar
Quota Familiar 3 Membres 25% descompte sobre quotes a aplicar
Quota Familiar 4 o més Membres 30% descompte sobre quotes a aplicar
Persones en situació de descapacitat 30% descompte sobre quotes a aplicar
**Els descomptes no son acumulatius entre ells
Quota Federativa Import
Adult Temp. 20-21 58€ / any
Infantil Temp. 20-21 (fins 14 anys) 16€ /any