Skip to main content

Beneficis del tir amb arc

El tir amb arc és una de les pràctiques més antigues de la humanitat. Les seves funcions inicials van ser la caça i la guerra, però amb el temps, va passar a ser un passatemps i una pràctica esportiva accessible a persones de totes les edats i condicions físiques, que aporta tota una sèrie de beneficis als seus practicants que tot seguit us resumim en aquí:

  • Augmenta notablement l’autocontrol i la capacitat de concentració.
  • Afavoreix la coordinació entre braços i ulls.
  • Desenvolupa el domini del camp visual i la resposta dels nostres reflexes.
  • Redueix i allibera estrès.
  • Beneficia la creació de pensaments positius.
  • Ajuda a la recuperació de pacients amb lesions.
  • Ajuda a evitar l’aparició de limfedemes en pacients que han patit un càncer de mama.
  • Tonifica els músculs de la zona superior del cos al exercitar la cintura, abdomen i braços.
  • Reforça l’autoconfiança.
  • És una forma de millorar i augmentar les relacions socials.

Millora l’equilibri corporal i la coordinació

L’equilibri és l’altre element fonamental per a aconseguir bones tirades. D’un bon equilibri, que es fonamenta en l’estabilitat i fixar la vista al blanc, dependrà una bona deixada. Practicant el tir amb arc, és possible guanyar control sobre l’equilibri corporal i augmenta la bona coordinació entre les funcions motores i intel·lectuals del nostre cos.

El tir amb arc obliga a enfocar i concentrar-se en el blanc, i com més s’enfoca i més concentració, més grans són les possibilitats d’una bona tirada. Aquesta capacitat es va desenvolupant fins aconseguir poder deixar de banda tota la resta, cosa que permet reduir l’estrès del dia a dia i alliberar tensió. És per això que és una pràctica del tot recomanable a persones que cerquen una activitat que fomenti la tranquil·litat i els permeti allunyar-se del tràfec diari.